Gå til hovedindhold

Fælles baltisk elmarked kræver stabile rammer

Publiceret d. 29.7.2010 14.16
De baltiske lande har brug for mere stabile rammer, hvis investorer skal beslutte sig for at skyde penge i kraftværkskapacitet.

Det er en af konklusionerne i et nyligt afsluttet projekt om udviklingen af et fælles baltisk elmarked.
Elkraft System og COWI har sammen med de baltiske landes TSO’er, baltiske  energiforskningsinstitutter, baltiske og danske myndigheder og regulatorer deltaget i projektet.
Parterne i projektet har analyseret langsigtede scenarier for udviklingen af et fælles baltisk elmarked. Det er sket ved hjælp af Balmorel-modellen, som er udviklet til at regne på el- og kraftvarmemarkederne rundt om Østersøen. Elkraft System har både været projektleder, deltaget i analyserne og været bindeled til de nordiske erfaringer med liberaliseringen af elsektoren.

Projektet, som Energistyrelsen har finansieret, blev indledt for halvandet år siden og blev afsluttet med et seminar med repræsentanter fra bl.a. Nordel, ETSO, Nordisk Ministerråds energikomite og BASREC. På seminaret blev drøftet, hvilke roller myndigheder, regulatorer, TSO’er og markedsaktører har i at føre et baltisk elmarked et skridt nærmere virkeliggørelse.

Projektrapporten viser, hvordan de eksisterende kraftværker vil klare sig i et liberaliseret marked, hvordan priserne vil udvikle sig, og hvornår nye investeringer kan betale sig. Analyserne peger på de usikkerheder, som mulige investorer i et liberaliseret elmarked står over for. Et af de vigtigste budskaber er, at der er brug for stabile rammer, for at fremtidige investorer beslutter sig for at skyde penge i kraftværkskapacitet. Rapporten giver konkrete anbefalinger til næste skridt i retning af udviklingen af et baltisk elmarked.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.