Gå til hovedindhold

Fælleseuropæiske regler: ENTSO-E har igangsat to høringer med deadline den 6. april 2017

Publiceret d. 10.3.2017 15.04
Danske aktører skal være opmærksomme på ENTSO-E’s høringer af to opdaterede forslag til henholdsvis metode vedrørende den fælles netmodel (CGMM) samt metoden vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug (GLDPM).
European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E, sendte den 6. marts to fælleseuropæiske metodebeskrivelser i høring. Høringerne gennemføres i forbindelse med implementering af EU’s markedsforordning ”Forward Capacity Allocation – FCA” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling).
 
De to metoder har tidligere (i en ”version 1”) været i høring i forbindelse med implementering af EU's markedsforordning ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger) – se her.
 
De nationale regulatorer godkendte efterfølgende forslag til metode vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug men bad om tilpasning af forslag til metoden vedrørende den fælles netmodel (dermed opstod en v1-plus version af denne metode).
 
De to igangværende høringer omhandler derfor opdatering af de to oprindelige forslag (GLDPM v1 samt CGMM v1-plus) til at omfatte krav fra både CACM og FCA. For at gøre det nemmere for aktører at se og kommentere på opdateringerne viser de to høringsdokumenter (kaldet GLDPM v2 og CGMM v2) opdateringerne i rød skrift (”track-changes”).
 
De to forslag vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nationale regulatorer, herunder det danske Energitilsyn.
 
Læs mere
Læs mere om de to høringer på ENTSO-E’s hjemmeside, hvor der også er direkte link til høringsdokumenterne. Vær desuden opmærksom på, at kommentarer udelukkende kan afgives via ENTSO-E’s hjemmeside.
 
Frist for høringssvar
Sidste frist for at indsende kommentarer er den 6. april 2017. Det gøres under de følgende links:
 
  
Spørgsmål til høringerne
Aktører, der har spørgsmål, kan deltage i ENTSO-E’s webinar den 27. marts kl. 13:00-15:00. Tilmelding senest den 23. marts 2017 kl 18:00 her eller henvende sig med spørgsmål til metoderne til Henning S. Christensen (HSC@energinet.dk)

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.