Gå til hovedindhold

ForskEL 2017-puljen overdrages til EUPD

Publiceret d. 23.11.2016 11.30
Folketinget nedlægger ForskEL-programmet. De projekter, der har ansøgt under ForskEL 2017, foreslås overdraget til EUDP. EUDP tilføres 130 mio. kr. over finansloven. Igangværende projekter fortsætter som hidtil.
Et flertal i Folketinget besluttede torsdag 17. november at afskaffe PSO-tariffen, og i den forbindelsen nedlægges forskningsprogrammet ForskEL. ForskEL er finansieret af PSO-midler og administreres af Energinet.dk.
 
Energinet.dk har gennem længere tid arbejdet med de indkomne ansøgninger til ForskEL 2017-puljen. Det arbejde er gennem finanslovsforslaget forventet at overgå til EUDP, der administreres af Energistyrelsen. Behandlingen af de indkomne ansøgninger under ForskEL 2017-udbuddet vil dermed fortsætte, men med EUDP som administrativ enhed. Projekterne vil viderebehandles efter de regler, de har ansøgt under.
EUDP vil samtidig få tildelt 130 mio. kr. over finansloven. Det svarer til det beløb, der er sat af til ForskEL-projekter under 2017-udbuddet.
 
Igangværende projekter under ForskEL 2016 og tidligere fortsætter uden ændringer.
Spørgsmål og kommentarer henvises til EUDP.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.