Gå til hovedindhold

ForskEL-programmet gør en forskel

Publiceret d. 9.10.2015 09.42
Ny rapport viser at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets energiforskningsprogrammer gør en forskel. ForskEL, som Energinet.dk administrerer, bidrager til en effektiv grøn omstilling blandt danske virksomheder og i det danske samfund i øvrigt.
For første gang viser en rapport en samlet evaluering af resultater af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi. Rapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med EA Energi-analyse og DAMVAD Analytics og omhandler EUDP, ForskEL og ELFORSK.

Rapporten viser at ForskEL, som Energinet.dk administrerer, bidrager til en effektiv grøn omstilling blandt danske virksomheder og i det danske samfund i øvrigt.

Rapportens konklusioner glæder Inger Pihl Byriel, afdelingsleder i Forskning og Udvikling:

- Evalueringen bekræfter, at sigtet med programmet og placeringen hos Energinet.dk, har været en medvirkende årsag til de flotte resultater. Det er et klart bevis på, at ForskEL bidrager til Energinet.dk's ambitiøse strategi. Især på områder som effektiv grøn omstilling og forsyningssikkerhed.

ForskEL bidrager til at forbedre forsyningssikkerheden i Danmark
Rapporten fremhæver at ForskEL-programmet bidrager til fleksibilitet i energisystemet og til at forbedre forsyningssikkerheden i Danmark.

Kvaliteten af den viden og udvikling, som projekterne leverer, er af høj international standard og bidrager til det høje danske vidensniveau på energiforskningsområdet og dermed til dansk industris konkurrenceevne.

Herudover har programmet fokus på den internationale dimension i projekterne. Og inddragelsen af det internationale aspekt bliver vurderet positivt og vigtigt af projektledere og – deltagere.

Ministeriet har som led i et samordningsinitiativ besluttet, at der også fremover skal udføres samlede evalueringer af programmerne med henblik på at opgøre resultaterne og effekterne af den samlede energiforskningsindsats.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.