Gå til hovedindhold

Fuld handelskapacitet på Kontek

Publiceret d. 29.7.2010 14.09
Fremover vil Energinet.dk kun begrænse kapaciteten på handelskapaciteten på Kontek-forbindelsen til Tyskland i tilfælde, hvor der er forudsete begrænsninger på selve forbindelsen eller i det tilstødende østdanske/tyske transmissionsnet.
I tilfælde af en meget anstrengt effektbalance i Østdanmark har Energinet.dk af hensyn til forsyningssikkerheden i Østdanmark hidtil begrænset eksporthandelskapaciteten, der udmeldes om formiddagen dagen før driftsdøgnet på Kontek-forbindelsen. Energinet.dk vurderer, at en række ændrede markedsforhold nu muliggør, at der kan tillades fuld handelskapacitet i både nordgående og sydgående retninger i disse situationer dagen før driftsdøgnet.
 
Hvis det undtagelsesvist viser sig nødvendigt for at sikre forsyningssikkerheden i Østdanmark, kan Energinet.dk dog fortsat efterfølgende begrænse eksportkapaciteten og reducere allerede planlagt eksport. Dette vil ikke få betydning for prisdannelsen i spotmarkedet, da situationen vil blive håndteret i driftsdøgnet.
 
Ændringen træder i kraft fra og med den 10. februar 2005. Det betyder, at ændringen vil være gældende i forbindelse med bud til spotmarkedet, som indmeldes den 9. februar 2005.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.