Gå til hovedindhold

Gas aktørregistret kommer online

Publiceret d. 6.6.2012 12.22
Det centrale aktørregister på gasmarkedet kommer nu online som selvbetjeningssystem med separat adgang. Det bliver således muligt for transportkunder, gasleverandører og distributionsselskaber at se egne data i aktørregistret.

Et online aktørregister på nuværende tidspunkt kommer som en naturlig udvikling af gasmarkedet, da antallet af aktører er øget de seneste år. Samtidig imødekommer Energinet.dk også den regelændring, der som følge af EU’s 3. liberaliseringspakke giver gasforbrugerne mulighed for at skifte gasleverandør med ned til 10 arbejdsdages varsel.

Når en forbruger derfor vælger en ny gasleverandør med kortere varsel end hidtil, skal Energinet.dk fra distributionsselskaberne hurtigere have information om leverandørskiftet, for at grossisterne på markedet – transportkunderne – kan bestille de rette mængder og reservere den korrekte kapacitet i gassystemet.
 
Adgang, rettigheder og forpligtelser
Med adgangen til aktørregistret skal sikkerheden være i orden. Derfor skal alle gasleverandører, transportkunder og distributionsselskaber underskrive en aftale om adgang – en ’Online Access Agreement’.
 
Alle aktører har pligt til at holde deres egne data i aktørregistret ajour. Den øgede tilgængelighed og mulighed for at opdatere egne data skærper således også den enkeltes forpligtelse til at sikre, at deres egne data er korrekte i aktørregistret.

Alle aktører på gasmarkedet vil derfor i forbindelse med lanceringen blive bedt om at kontrollere at fx aktørregistret indeholder de rette kontaktpersoner og selv korrigere eventuelle fejl.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.