God energipolitik kræver fair konkurrence | Energinet

God energipolitik kræver fair konkurrence

Publiceret d. 29.7.2010 13.53
Synspunkt af markedsdirektør Lene Sonne, Energinet.dk

EU's energipolitiske topmøde gav meget flotte resultater, især i forhold til den vedvarende energi. Desværre førte det ikke til et brud med de store energimonopoler i Europa. Dette emne blev sendt til hjørnespark, især på grund af to af EU's mest magtfulde nationer, Tyskland og Frankrig. På lang sigt er det en alvorlig hindring for udviklingen af de europæiske energimarkeder. Topmøderesultatet er derfor på dette område ikke optimalt, set med hverken danske eller europæiske briller.

Energipolitikken er kommet øverst på den europæiske dagsorden. Hos forbrugerne, hvor den seneste tids diskussion om klimaforandringer skaber ny opmærksomhed om emnet. Og hos beslutningstagerne, der netop nu er på vej i mål med en helt ny europæisk energipolitik med fokus på miljø, forsyningssikkerhed og marked.

Torsdag og fredag den 8. og 9. marts mødtes EU's regeringschefer til forårstopmøde, hvor en vigtig del af dagsordenen var at opnå enighed om de sidste dele af EU's kommende energipakke. Resultatet af topmødet er af stor betydning for det europæiske energimarked - og dermed også for det danske.

Et velfungerende, konkurrencepræget og integreret europæisk marked for el og gas er en afgørende forudsætning for, at den samlede energipolitik kan realiseres. Hvis markedet skal fungere ordentligt, kræver det, at nogle basale ting er opfyldt. Det handler f.eks. om at sikre, at aktørerne har lige vilkår for adgang til infrastrukturen, at der investeres tilstrækkeligt i både produktions- og transmissionskapacitet, og at der er en høj grad af gennemsigtighed i markedet.

Den afgørende forudsætning for at sikre dette er en ordentlig ejermæssig adskillelse af produktion og transmission. Ellers står man i en situation, hvor ejeren af infrastrukturen også ejer produktionen og dermed har en interesse i at fremme en bestemt producents position på markedet. Og det må nødvendigvis stå i vejen for en fair konkurrence. Et system, hvor man beder et selskab om at udbygge infrastrukturen, så der er plads til flere konkurrenter, er næppe heller holdbart i længden i et liberaliseret marked.

Topmødet har sendt spørgsmålet om adskillelse af produktion og transmission til hjørnespark, og det står derfor stadig åbent, om man ender med at følge kommissionens indstilling om opsplitning af de store energimonopoler. At det er så vanskeligt at finde en løsning skyldes især modstanden fra to af EU's mest magtfulde nationer, Tyskland og Frankrig, som begge har integrerede selskaber, som de ikke ønsker skal splittes op. Der har været flere alternative modeller i spil, men ingen som, set med danske eller europæiske briller, for alvor løser problemerne.

Danmark er et lille land, der er afhængig af, at de omgivende energimarkeder fungerer. Det er f.eks. af stor betydning for os, at det tyske energimarked er skruet sammen på en fair og konkurrencepræget måde, både af hensyn til danske forbrugere og dansk erhvervsliv. Og hvis den franske og tyske protektionisme får lov til at sætte dagsordenen, vil det på lang sigt være en alvorlig forhindring for udviklingen af de europæiske energimarkeder.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.