Gå til hovedindhold

Grønt lys til fjernelse af 82 højspændingsmaster ved Lillebælt

Publiceret d. 31.1.2012 09.11
Forskønnelse: I 2014 forsvinder de to rækker højspændingsmaster ved Lillebælt. Masterne erstattes med sø- og landkabler.

Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard har i dag godkendt, at Energinet.dk fjerner de store højspændingsmaster, som krydser Lillebælt. I alt fjernes ledninger og master på en 12 km strækning fra Snoghøj over Lillebælt til Skrillinge i det sydlige Middelfart. Strækningen består af to parallelle masterækker.

- Vi fjerner 14 master på den jyske side af Lillebælt og 68 master på den fynske side, fortæller projektleder Søren Juul Larsen, Energinet.dk.

- Den elektriske forbindelse over Lillebælt er en del af rygraden i det danske elsystem, så derfor kan vi først fjerne ledningerne, når vi har erstattet master og ledninger med en kabelforbindelse mellem Dronningens Kvarter i Fredericia og Skrillinge ved Middelfart. Det arbejde regner vi med at gå i gang med i begyndelsen af 2013, så vi kan fjerne master og ledninger i 2014, siger Søren Juul Larsen.

Ny kabelforbindelse
Kabelforbindelsen vil bestå af syv km søkabler i Lillebælt og Fænøsund og fem km landkabler – ca. 1 km i Snoghøj og ca. 4 km i Middelfart. Desuden bliver der bygget fire overgangsstationer - to i hver ende af landkablerne – som forbinder kablerne med luftledningerne.

Fredericia og Middelfart kommuner har afsat et bælte, som kablerne skal placeres indenfor. Ved udlægningen af bæltet er der taget højde for de natur-, miljø-, og planlægningsmæssige interesser, der er på strækningen. Den præcise placering af kablerne klarlægges i den videre proces, blandt andet ved at der tages kontakt til de involverede lodsejere.

Projektet er anmeldt til Naturstyrelsen, som har vurderet, at der ikke skal gennemføres VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.