Gå til hovedindhold

Grønt lys til kabelprojekt i det nordvestlige Jylland

Publiceret d. 30.4.2014 19.38
Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har givet sin accept af, at Energinet.dk investerer i det godt 500 mio. kr. dyre kabellægningsprojekt fra Struer over Mors og til Skive.

Nedtagning af elmaster ved Lillebælt
 
Mellem Struer og Bedsted i Thy vil 47 kilometer højspændingsmaster blive erstattet af et kabel, som fortsætter hen over Mors, hvor der skal bygges en ny transformerstation. Stationen skal muliggøre, at nye vindmøller i området kan sluttes til elnettet. Fra Mors fortsætter kablet til Bilstrup ved Skive.

Projektet er et af de første i kabelhandlingsplanen, som over de næste 20 år skal resultere i, at alle luftledninger på 132 og 150 kilovolt – i alt 3.200 kilometer - erstattes med kabler i jorden. Samtidig omstruktureres nettet, så det tilpasses fremtidens energisystem baseret på vedvarende energikilder som sol og vind.

Det nye kabel i det nordvestlige Jylland skal være klar til drift i 2017, hvorefter master og ledninger pilles ned.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.