Gå til hovedindhold

Halvårsrapport 2014

Publiceret d. 1.9.2014 13.40
Energinet.dk’s bestyrelse har godkendt halvårsrapporten for 2014
​Energinet.dk arbejder for det danske samfund. Virksomheden skal alene skabe værdi for landets borgere, institutioner og virksomheder, som betaler for Energinet.dk’s ydelser gennem tariffer på el- og gasregningen. Energinet.dk skal ikke optjene overskud til sin ejer – den danske stat ved .

Med undtagelse af de kommercielle aktiviteter er Energinet.dk underlagt et økonomisk hvile i sig selv-princip, hvilket medfører, at årets resultat alene består af en lovbestemt forrentning af egenkapitalen, resultat af kommercielle aktiviteter samt øvrige reguleringer, som ikke indregnes i de kommende års tariffer.
Periodens resultat udgør et underskud på DKK 88 mio. efter skat mod et overskud for 1. halvår 2013 på DKK 453 mio. Sidste års resultat for 1. halvår var positivt påvirket af en regulering af udskudt skat på DKK 398 mio. som følge af Folketingets beslutning om en gradvis nedsættelse af skatteprocenten fra 25 i 2013 til 22 i 2016.
 
Hent halvårsrapporten her
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.