Gå til hovedindhold

Her er el-tariffer for 2013

Publiceret d. 28.11.2012 13.04
Energinet.dk's bestyrelse har den 14. november 2012 godkendt Energinet.dk's budget for 2013 og el-tariffer for 2013.
Forbrugstariffer i 2013
 øre/kWh  2013
 Nettarif for forbrug  2,8
 Systemtarif  4,1
PSO-tarif 17,4
Forbrugstariffer i alt 24,3

Nettarif for forbrug er fastsat til 2,8 øre/kWh og Systemtariffen er fastsat til 4,1 øre/kWh. Samlet set er tarifferne reduceret med 0,7 øre/kWh i forhold til 2012.
Net- & Systemtarifferne er baseret på et forventet forbrugsgrundlag på 34 GWh.
Det budgetmæssige gennemsnit for PSO-tariffen i 2013 er 17,4 øre/kWh og er baseret på et forventet forbrugsgrundlag på 35 GWh.

Tarifferne
Nettariffen dækker Energinet.dk's omkostninger til drift og vedligeholdelse af
det overordnede transmissionsnet samt udlandsforbindelserne. Endvidere dækker
nettariffen nettab i det overordnede net samt administrationsomkostninger i
forbindelse med levering af netydelser.

Systemtariffen dækker Energinet.dk's omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden
og systemets drift samt et velfungerende elmarked.

PSO-tariffen dækker omkostninger til offentlige forpligtigelser, der er pålagt Energinet.dk gennem elforsyningsloven.

Læs mere om el-tariffer 2013 her

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.