Gå til hovedindhold

Invitation til samarbejde om regionale og europæiske markedsemner

Publiceret d. 25.6.2015 09.27
Vær med til at diskutere fremtidige regionale og europæiske markedsløsninger. Kom til opstartsmøde i ny markedsarbejdsgruppe torsdag den 24. september.

EU’s dagsorden, herunder implementering af markeds network codes betyder fremover et endnu tættere samarbejde på regionalt og europæisk niveau.

  • Samarbejde i Norden, men også i nye regioner
  • Høring af aktører på regionalt eller europæisk niveau
  • Udarbejdelse af fælles metoder som skal godkendes af regulatorerne

Formål
Energinet.dk etablerer derfor en markedsarbejdsgruppe, hvor danske markedsaktører kan diskutere relevante markedsemner med Energinet.dk, både i forhold til regionale og europæiske markedsprojekter, men også i forhold til markedsudvikling generelt samt national implementering. Energinet.dk bringer efterfølgende diskussionerne videre ind i de relevante projekter.

Du kan desuden læse om gruppen i den præsentation, der blev givet på seneste aktørforum den 19. maj.

Form
Markedsarbejdsgruppen vil fungere som et ekspertpanel, der mødes 2-3 gange om året. Alt materiale vil være tilgængeligt på Energinet.dk’s hjemmeside.

Energinet.dk stiller med formand og sekretær og der er mulighed for at stille med op til 2 deltagere pr. selskab/organisation. Deltagere kan variere fra møde til møde afhængig af de emner, der er på dagsordenen.

Første møde
Der er opstartsmøde i markedsarbejdsgruppen torsdag den 24. september kl. 10:00 til 13:00 inkl. frokost. Mødet afholdes hos Energinet.dk.

Foreløbig dagsorden for det første møde

  • Arbejdsgruppens mandat
  • Diskussion af mulig implementering af implicit nettab  i day ahead markedet på danske udlandsforbindelser
  • Diskussion af de opgaver, der skal laves i Capacity Calculation Regions (CCRs), og hvad det betyder for de to regioner, som Danmark er med-lem af (Nordic 1 og Hansa)


Den endelige dagsorden vil blive udsendt 2 uger inden mødet og samtidig være tilgængelig på Energinet.dk’ hjemmeside. Mødemateriale, herunder udkast til mandat, vil blive sendt senest 1 uge før mødet.

Tilmelding
Hvis du er interesseret i at deltage i gruppen, sender du en e-mail til Lene Egeberg-Gjelstrup (leg@energinet.dk) inden tirsdag den 1. september.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.