Gå til hovedindhold

Kabelprojekt klar til at indgå aftaler med grundejere

Publiceret d. 19.8.2014 13.46
Efter Naturstyrelsens beslutning om, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse for kabellægningsprojektet på Thy, Mors og Salling, gør Energinet.dk klar til en målrettet dialog med de borgere, som ejer den jord, kablerne skal lægges i.
​Arbejdet med lægge kabler og nedtage luftledninger på Thy, Mors og Salling kan fortsætte som beskrevet i VVM-screeningen, og uden udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det har Naturstyrelsen meddelt Energinet.dk efter at have hørt borgere, kommuner og andre parter, der kan blive berørt af projektet, om de havde bemærkninger til projektplanerne.

- Afgørelsen betyder, at vi kan blive færdige med udbygningen af transformerstationer og med at lægge de i alt 110 km kabler fra Struer til Bedsted, videre over Mors og til Skive i 2016, sådan som vi har planlagt, siger projektleder Sven Rye, Energinet.dk. – Når kablerne er taget i drift, går vi i gang med at fjerne de store højspændingsmaster mellem Struer og Bedsted. Det regner vi med at blive færdige med i 2017.

Før Energinet.dk kan gå i gang med kabellægningen, skal der træffes aftale med de grundejere, som kommer til at lægge jord til kablerne. Derfor inviterer Energinet.dk til informationsmøder fire forskellige steder på kabelstrækningen.

- På møderne kan grundejerne i det ca. 200 meter brede bælte, som er udlagt til kablet, høre mere om, hvor kablerne kommer til at ligge, hvad de kan forvente i erstatning, og hvordan arbejdet med at grave kabler ned kommer til at foregå, siger Sven Rye.

- Efter informationsmøderne kommer en repræsentant fra Energinet.dk to gange på besøg hos alle de grundejere, som får kablet i deres jord. Det primære formål med det første besøg er at få fastlagt den nøjagtige kabelrute, så den i så stor udstrækning som muligt tager hensyn til borgernes ønsker. Ved det andet besøg præsenteres grundejeren for den erstatning, som Energinet.dk tilbyder, siger Sven Rye.

Inden spaden kan sættes i jorden, skal Energinet.dk desuden have en række tilladelser og dispensationer fra lokale myndigheder i området, ligesom de lokale museer skal lave arkæologiske undersøgelser på kabelruten.

 
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.