Gå til hovedindhold

Kom med idéer til forskønnelse

Publiceret d. 17.11.2010 07.32
Frem til 3. januar 2011 kan borgere, interesseorganisationer, kommuner m.fl. komme med ideer og forslag til forskønnelsen af 400 kilovolt-højspændingsledningen i naturområdet ved Årslev Engsø vest for Århus.

Det er Energinet.dk og Midtjyske Net, der ejer den eksisterende ledning, og som udfører forskønnelsen.

Der er to muligheder for at gennemføre forskønnelsen:

  • Luftledningen kan flyttes vest for motorvej E45
  • Luftledningen kan erstattes med et jordkabel

Det statslige miljøcenter i Århus står bag idéfasen, og for at fremme debatten har Energinet.dk udsendt miljøcenterets idéfolder til knap 300 husstande i nærheden af den eksisterende ledning.

Årslev Engsø er ét af i alt seks områder, som By- og Landskabsstyrelsen og Energinet.dk har udpeget til at få 400 kilovolt-nettet ændret, så det kommer i bedre harmoni med natur og landskab til gavn for bl.a. de borgere, som bruger området til rekreative formål.

Baggrund: Politisk aftale om fremtidens højspændingsnet
I november 2008 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en aftale om principperne for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark.

Aftalen indebærer, at store dele af landets højspændingsnet fremover bliver lagt som jordkabler; at udvalgte strækninger i 400 kV-nettet forskønnes, og at det jyske 400 kilovolt-højspændingsnet forstærkes ved at bygge en ny luftledning mellem Kassø og Tjele. Den langsigtede vision er, at også 400 kV-nettet kabellægges i takt med, at den teknologiske udvikling gør det muligt.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.