Lav vandstand stoppede fortyndingspumpen | Energinet

Lav vandstand stoppede fortyndingspumpen

Publiceret d. 16.4.2013 09.45
Af 581;#Jesper Nørskov Rasmussen
Månedsrapporten fra marts viser, at Energinet.dk’s gaslager overskred Miljøstyrelsens grænseværdier i få minutter i forbindelse med udskylningsprojektet. Alarmberedskab virkede. Gaslageret reagerede prompte, og udledningen blev stoppet.

​Energinet.dk’s gaslager i Ll. Torup overskred i marts i en enkelt, kort periode Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdier. Det viser den månedsrapport for gaslagerets udskylningsprojekt, der netop er offentliggjort. Det er første gang siden opstartsmåneden i september, at grænseværdierne blev overskredet.

Gaslageret må hver time udlede op til 120 m3 saltvand med en saltholdighed på maksimalt 28 psu til Lovns Bredning. I 19 minutter den 10. marts havde cirka 15 m3 en højere saltholdighed.

- Det er naturligvis meget beklageligt, at det sker, og vi har sørget for at rette den fejl, der var årsag til overskridelsen. Men det er også vigtigt at sige, at det er en meget lille overskridelse – så lille, at den ikke umiddelbart kan ses i rapporten, da timemiddelværdien stadig holder sig under grænseværdien, siger driftschef på Ll. Torup gaslager, Leif Hansen og understreger, at episoden viser, at gaslagerets alarmberedskab virkede.

Der gik 19 minutter fra alarmen gik, til en tekniker var ved udledningsanlægget og fik lukket for udledningen. Myndighederne er orienteret om overskridelsen.

 
Tilladelse til pilotprojekt
Energinet.dk har tilladelse til at udvide en af kavernerne – et af syv hulrum i salthorstene i undergrunden. Det sker ved at fylde hulrummet med vand. Saltet opløses, saltvandet pumpes op og fortyndes, inden det ledes ud i Lovns Bredning. Udskylningsvandet har samme saltholdighed som havvandet.

Problemet 10. marts opstod, da pumperne, der tager vand ind fra Hjarbæk Fjord til bassinet, hvor det saltmættede vand fra udskylningen fortyndes, havde reduceret indtaget af vand betydeligt. Årsagen skyldes en programmering i pumperne, som får dem til at reducere indtaget, når der er lav vandstand i Hjarbæk Fjord. Denne programmering er nu rettet.

Læs alle månedsrapporterne her.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.