Lavere el-tariffer i 2008 | Energinet

Lavere el-tariffer i 2008

Publiceret d. 29.7.2010 13.32
Energinet.dk har nu godkendt de endelige net- og systemtariffer for 2008 samt PSO-tariffen for 1. kvartal 2008.

Der er samlet set udsigt til lavere tariffer i både Øst- og Vestdanmark. Både system- og PSO-tarif falder, mens nettariffen stiger.

Flere udgifter til transmissionsnettet - færre til drift af elsystemet
Nettariffen, som dækker Energinet.dk’s udgifter til drift af transmissionsnettet, stiger næste år i Østdanmark fra 2,2 til 4,1 øre/kWh. I Vestdanmark stiger nettariffen fra 1,4 til 3,3 øre/kWh. De relative store stigninger skyldes primært, at Energinet.dk forventer et fald i indtægter på udlandsforbindelserne samt øgede driftsomkostninger. Samtidig har Energinet.dk budgetteret med en større post til afskrivninger som følge af flere større investeringer.

At tariffen er højere i Østdanmark skyldes primært, at Energinet.dk’s betaler mere for at have rådighed over transmissionsnettet i Øst- end i Vestdanmark.
Systemtariffen, der dækker Energinet.dk’s udgifter til reserver, systemdrift m.m., falder derimod næste år i hele landet.
Faldet skyldes først og fremmest at Energinet.dk i 2007 på dette område har haft færre omkostninger end forventet. Systemtariffen for 2008 er fastsat til 2,2 øre/kWh og 2,1 øre/kWh i henholdsvis Vest- og Østdanmark.

Nettariffen for produktion er fastholdt på niveau med 2007 og er fastsat til 0,4 øre/kWh i Vestdanmark og 0,2 øre/kWh i Østdanmark.

Fald i PSO-tarif
Markedsaktørerne på elmarkedet forventer, at markedsprisen på el i 2008 bliver højere end den har været i indeværende år. De forventede højere markedspriser medfører lavere forventede tilskud til miljøvenlig elproduktion og dermed lavere PSO-tariffer.

PSO-tariffen for 1. kvartal 2008 er fastsat til 4,3 øre/kWh i Vestdanmark og 5,2 øre/kWh i Østdanmark. Fastsættelsen er med baggrund i forventede markedspriser på henholdsvis 45,0 øre/kWh og 45,7 øre/kWh i Vest- og Østdanmark.


Læs mere om eltariffer for 2008 her

Baggrund:
Energinet.dk's tariffer er baseret på de bagvedliggende omkostninger. I lov om Energinet.dk er disse beskrevet som nødvendige omkostninger og nødvendig forrentning. Nødvendige omkostninger er driftsomkostninger, afskrivninger og finansielle omkostninger samt administrationsomkostninger.

De danske el-tariffer opdeles i system- og nettarif samt PSO-tarif. Systemtariffen dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet. Nettariffen, for både forbrugere og producenter, dækker omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kv nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne. PSO-tariffen dækker Energinet.dk's omkostninger til offentlige forpligtelser - primært pristillæg til vedvarende energi og decentrale værker samt forskning i miljøvenlig energiproduktion.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.