Gå til hovedindhold

Lokal anvendelse kontra opgradering af biogas

Publiceret d. 31.8.2010 11.20

Energinet.dk har ansvar for den langsigtede planlægning af transmissionssystemerne for el og gas, herunder en effektiv indpasning af vedvarende energi. I den forbindelse har Energinet.dk således også ansvar for at undersøge mulighederne for en effektiv indpasning af biogas. Biogas har fået en mere central rolle i forbindelse med Grøn Vækst-aftalens mål om udnyttelse af 50 pct. af husdyrgødningen til energiproduktion i 2020. 

Et centralt spørgsmål i forhold til en effektiv indpasning af biogas er, hvorledes biogassen skal anvendes. Energinet.dk har derfor gennemført en samfundsøkonomisk vurdering af optimal udnyttelse af den biogas, der ikke kan anvendes til kraftvarme lokalt. Det vurderes, hvornår det er optimalt at anvende den overskydende biogas lokalt – og modsat, hvornår det er mere effektivt at opgradere biogassen direkte til naturgasnettet. 

Overordnet vurderer Energinet.dk, at det er samfundsøkonomisk lønsomt at opgradere den del af biogassen, der ikke kan anvendes til kraftvarme, hvis fjernvarmebehovet lokalt er lille i forhold til biogasproduktionen. Derimod er det, som forventet, mere lønsomt med lokal anvendelse, hvis der er et stort fjernvarmebehov i forhold til biogasproduktionen.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.