Mildt vintervejr skruer ned for elprisen | Energinet

Mildt vintervejr skruer ned for elprisen

Publiceret d. 29.7.2010 13.57
Elprisernes frygtede himmelflugt er udeblevet, fordi nedbøren i Norge og Sverige også i december faldt som regn, og fordi temperaturen endnu er mild for årstiden. Flaskehalse i det svenske elnet har dog i perioder presset de danske elpriser i vejret

Elmarkedet i december har været stærkt påvirket af det milde vejr og de store nedbørsmængder i Norden. I Norge og Sverige er situationen nu så forbedret, at vandstanden i reservoirerne betegnes som tæt på normal. Det har påvirket spotpriserne på den nordiske elbørs Nord Pool Spot i nedadgående retning, og elprisen i Danmark er nu nede på et normalt niveau for årstiden.

Sverige har i december haft stigende problemer med interne flaskehalse i transmissionsnettet mellem det nordlige og sydlige Sverige. For at opretholde Sverige som ét prisområde har den systemansvarlige Svenske Kraftnät begrænset kapaciteten på elforbindelserne til Danmark. Det betød, at en potentiel nord-svensk eksport til Østdanmark blev forhindret, hvilket gav højere østdanske spotpriser. Havde Svenske Kraftnät i stedet anvendt mere markedsorienterede metoder til at reducere de negative effekter af flaskehalsene, ville virkningen af de interne problemer i det svenske elsystem i væsentligt mindre grad have påvirket de østdanske forbrugere og det øvrige nordiske marked.     

En stigning i elprisen i Nord Pool Spots prisområde i Tyskland trak også elprisen op i en kortere periode i både Øst- og Vestdanmark. Denne stigning og flaskehalsproblemerne i Sverige har dog ikke kunnet modvirke det for årstiden lave niveau i de danske spotpriser - et niveau som forventes at vare ved vinteren over.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.