Gå til hovedindhold

Miljødeklarationer 2009

Publiceret d. 25.8.2010 12.53
Energinet.dk har offentliggjort miljødeklarationerne for el 2009.

Af miljødeklarationerne for 2009 fremgår det blandt andet, at tendensen, der er set i de senere år med en reduktion i udledningerne i de forsurende gasser (SO2 og NOx) fortsætter.

Faldet skyldes forbedret røggasrensning, fordi de fleste store kraftværker i dag har etableret både afsvovlingsanlæg og DeNOx-anlæg.

Foreløbige tal fra Energinet.dk viser desuden, at cirka 28 procent af danskernes elforbrug igen i 2009 stammede fra vedvarende energi. 2009 var et vindfattigt år sammenlignet med 2008, og andelen af vedvarende energi ville alt andet lige have været højere, hvis det havde blæst lige så meget i 2009 som i 2008.

Det er i øvrigt sidste gang, Energinet.dk udarbejder separate miljødeklarationer for Øst- og Vestdanmark. Med etableringen af Storebæltskablet i 2010 vil Energinet.dk fremover præsentere én samlet deklaration for Danmark.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.