Gå til hovedindhold

Miljødeklarationerne for el er offentliggjort

Publiceret d. 29.7.2010 13.54
Energinet.dk offentliggør hvert år i marts miljødeklarationerne for el leveret til distributionsnettene i Øst- og Vestdanmark det forgange kalenderår.

Miljødeklarationen beskriver den miljøpåvirkning, som leveringen af én kWh gennemsnitselektricitet giver anledning til. Miljødeklarationen dækker gennemsnitselektricitet leveret fra transmissionsnettet. Nettab i transmissionsnettet er indregnet. Tab i distributionsnettet indregnes med lokale værdier eller 5 % tab som gennemsnit.

Energinet.dk indsamler oplysninger og beregner miljødeklarationerne for el leveret i systemansvarsområderne. Da der ikke er en elektrisk forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark, kan der ikke udarbejdes en samlet deklaration for hele Danmark. Der udarbejdes derfor to miljødeklarationer, en for Øst- og en for Vestdanmark. Efter etablering af et Storebæltskabel i 2010 kan en samlet deklaration beregnes for Danmark som helhed.

Læs mere om miljødeklarationerne for el her.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.