Gå til hovedindhold

Miljørapport 2010 er nu klar

Publiceret d. 25.8.2010 12.54
Energinet.dk har netop offentliggjort Miljørapport 2010, der redegør for miljøpåvirkningerne fra dansk el- og kraftvarmeproduktion i kalenderåret 2009 samt fra driften af transmissionssystemerne for el og gas.

Miljørapporten indeholder desuden prognoser for miljøpåvirkningen fra elsektoren frem til 2020.

De væsentligste forhold i Miljørapport 2010 er følgende:

- Det danske elforbrug faldt med fire procent i 2009 som følge af den økonomiske krise.

- Selv om der blev tilsluttet hele 319 MW ny vindkraft i 2009, faldt produktionen af el fra vindmøller alligevel med fire procent, da der var tale om et dårligt vindår.

- Udledningen af de forsurende gasser svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx) faldt med henholdsvis 28 og 23 procent i 2009. Faldet følger tendensen fra de senere år med en reduktion af udledningerne fra især de større kraftværker.

- Udledningen af kuldioxid (CO2) fra produktionen af el og kraftvarme i Danmark steg med to procent fra 2008 til 2009. Det skyldes bl.a. en nedjustering af, hvor stor en del af affaldsforbrænding, der kan betragtes som vedvarende energi og dermed CO2-neutral.

- Prognoserne forudsætter en betydelig udbygning med vedvarende energi (VE) - især vindkraft og biomasse. Mens den samlede VE-andel i 2009 udgjorde 29 procent af det danske elforbrug, så ventes den i 2020 at stige til 54 procent. Tilsvarende forventes vindkraften at kunne dække 39 procent af elforbruget i 2020 mod ca. 20 procent i 2009.

Læs hele Miljørapport 2010 her

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.