Miljørapport: Stor eksport af el i et vindfattigt 2006 | Energinet

Miljørapport: Stor eksport af el i et vindfattigt 2006

Publiceret d. 29.7.2010 13.43
De danske elproducenter eksporterede meget strøm i 2006 - det afspejler sig i miljøregnskabet.

Vindmøllerne snurrede ikke så meget i 2006, som de plejer at gøre. Trods det blev året alligevel markant for de danske elproducenter. Der blev i alt netto eksporteret syv terawatt-timer (TWh) el til Norge, Sverige og Tyskland, og den samlede elproduktion steg med 27 procent.

Dette er nogle af de resultater, der er beskrevet i Miljørapport 2007, som Energinet.dk fremlægger 1. maj. Rapporten udkommer hvert år og indeholder en status for miljøpåvirkningerne fra al el- og kraftvarmeproduktion i Danmark. Derudover er de årlige miljødeklarationer også klar til brug for virksomhedernes grønne regnskaber eller el-deklarationer til slutkunder.

- 2006 var et historisk dårligt vindår med bare 85 procent af den normale vind. Dertil kommer, at kapaciteten i søkablet mod Norge det meste af året var reduceret med 500 megawatt på grund af et havari i Kristianssand. Så der er ingen tvivl om, at de danske kraftværker, der fyrer med kul og naturgas har haft travlt, siger Christian F. Nielsen, der er miljøkoordinator hos Energinet.dk. Han fortæller videre, at den store eksport nøje hænger sammen med, at 2006 var et tørt år, og at der derfor var en lav produktion af vandkraft i Norge og Sverige.

De danske el- og kraftvarmeproducenter udledte 26,7 mio. ton CO2 i 2006, hvilket er noget over kvoten på 20 mio. ton. Retten til at udlede de ekstra 6,7 mio. ton CO2 blev købt på den nordiske energibørs, Nord Pool i Oslo og andre europæiske børser, der handler med CO2-kvoter.

I 2006 var prisen på CO2-kvoterne faldende, og det gjorde den danske elproduktion konkurrencedygtig.

- Energinet.dk har også regnet på udviklingen i de kommende 10 år. Hovedbudskabet er, at hvis der bliver perioder med høje elpriser, vil de danske kulkraftværker fortsat have en stor produktion, og CO2-udledningen vil fortsat være høj. Selv med stigende mængder vindkraft vil de danske kulværker få meget at lave i fremtiden, blandt andet på grund af en stor eksport til nabolandene. Dog kan lave elpriser og stor import af norsk vandkraft holde CO2-udledningen nede på Kyotomålene, siger Christian F. Nielsen.

En terawatt-time er en mia.kilowatt-timer (kVh), og hele Danmark brugte i 2006 cirka 35 terawatt-timer. En typisk dansk husstand bruger 4.000 - 5.000 kilowatt-timer årligt.

Miljørapport 2007 og alle beregningsbilag kan læses her.

Yderligere oplysninger fra Christian F. Nielsen på cfn@energinet.dk eller 7622 4411

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.