Gå til hovedindhold

Miljøvurdering af Skanled-projektet

Publiceret d. 2.9.2010 10.59
I dag udsender Skov- og Naturstyrelsen, på vegne af Gassco og Energinet.dk, en såkaldt Espoo-notifikation om Skanled-projektet til myndighederne i Norge og Sverige samt et orienteringsbrev til Tyskland og Polen.

Espoo er en FN-konvention om redegørelser/vurderinger af miljøkonsekvenser ved grænseoverskridende aktiviteter. Hvis man ønsker at gennemføre et projekt, der kan have grænseoverskridende miljøpåvirkning, er man forpligtet til at sende materiale om projektet til myndighederne i de berørte lande og bede om deres kommentarer. Disse skal så efterfølgende indgå i de miljøudredninger, som projektet foretager.

For Skanled er både Norge, Sverige og Danmark oprindelseslande og berørte lande. Derfor gennemføres en gensidig orientering, hvor hvert af de tre lande både orienterer hinanden og modtager en orientering.

I Danmark vil Skov- og Naturstyrelsen sende de breve, som de modtager fra Norge og Sverige, til Energistyrelsen, som efterfølgende sender dem i høring hos relevante danske myndigheder.

Se hele Espoo-dokumentet eller det engelske referat i nedenstående links.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.