Gå til hovedindhold

Naturgas: Energinet.dk arbejder på forsyning fra Tyskland

Publiceret d. 2.9.2010 10.58
Om få år er Danmark ikke længere er selvforsynende med naturgas. Der skal derfor findes andre forsyningsveje. Gennem en netop afsluttet Open Season proces, har Energinet.dk spurgt de kommercielle markedsaktører om deres behov for ny gasinfrastruktur.

Resultatet af denne proces samt Energinet.dk's fysiske og samfundsøkonomiske planlægningsanalyser viser, at der i forhold til både forsyningssikkerhed og markedsudvikling er behov for ny infrastruktur.

Energinet.dk's bestyrelse har derfor besluttet at arbejde for at etablere en udbygning af den eksisterende gasinfrastruktur til Tyskland fra 2013 fra Frøslev til Egtved så gasstrømmen efter 25 års konstant eksport kan vendes fra eksport til import.

Energinet.dk ansøger derfor klima- og energiministeren om lov til at forstærke gastransmissionssystemet i Sønderjylland under forbehold for udfaldet af VVM-processen, som igangsættes parallelt med ansøgningen til ministeren. VVM-processen - Vurdering af Virkningerne på Miljøet - vil blive gennemført i samarbejde med statens miljøcentre, og den første offentlighedsfase (idé-fasen) ventes gennemført i efteråret, mens den anden offentlighedsfase (på baggrund af en VVM-rapport) ventes gennemført i løbet af sommeren 2010. Under forudsætning af alle godkendelser, vil den nye infrastruktur være klar til drift i slutningen af 2013.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.