Gå til hovedindhold

Nordel vil harmonisere håndtering af spidslast

Publiceret d. 29.7.2010 13.55
Nordels forslag vil fremme harmoniseringen af reglerne på det nordiske elmarked.

I Nordel er der enighed om at harmonisere retningslinierne for de nationale foranstaltninger, der skal sikre spidslastressourcerne i elsystemet. Retningslinierne omfatter ensartede metoder for fastlæggelse af elsystemets tilstrækkelighed og relevante markedsdesignforhold.

Baggrunden for dette forslag er at sikre, at der er tilstrækkeligt kommercielle ressourcer (produktionskapacitet eller fleksibilitet i efterspørgslen) til at kunne håndtere spidslastperioder. Sådanne ressourcer er der typisk kun behov for ganske få timer om året. I nogle lande har dette resulteret i centrale foranstaltninger for at sikre forsyningen i disse spidslastperioder.

Nordel har tidligere understreget vigtigheden af, at markedet indrettes så spidslastproblemstillingen løses og interventioner så som spidslastforanstaltninger undgås. EU direktiv 2003/54 giver medlemsstaterne ret til at indføre udbudsprocedurer eller lignende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre forsyningen. Udbudsproceduren er dog angivet som sidste udvej, hvis markedsmekanismen skulle svigte. For at minimere de negative effekter på markedet, hvis et land vil tage sådanne foranstaltninger i brug, har Nordel foreslået harmoniserede retningslinier for midlertidige spidslastforanstaltninger.

Nordel vurderer hvert år den fremtidige effektbalance i det nordiske system og informerer interessenter om resultatet heraf. Nordel overvejer at udvide tidshorisonten, så den dækker op til seks år frem i tiden. Fremadrettede informationer om den nordiske effektbalance hjælper aktørerne, så de kan agere rettidigt.

Kontakt venligst Hans Erik Kristoffersen, Energinet.dk, hek@energinet.dk, tlf. 76 22 44 05 for yderligere information.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.