Gå til hovedindhold

Nordiske eltransmissionsselskaber åbner fælles kontor i København

Publiceret d. 21.3.2016 14.50
De systemansvarlige eltransmissionsselskaber (Transmission System Operators, TSO) i Norden har tradition for at arbejde sammen på tværs af grænserne.
Et fælles fokus på forsyningssikkerhed og markedsudvikling har de seneste årtier været fundamentet for et konstruktivt nordisk samarbejde.

Med beslutningen om at etablere et fælles kontor i København formaliserer de norske, svenske, finske og danske transmissionsselskaber nu deres samarbejde. Kontoret er ligeledes et svar på kommende EU regulativer, der fordrer etableringen af såkaldte Regional Security Cooperation Initiatives (RSCI) eller regionale sikkerhedssamarbejder på transmissionsområdet.

Det nye nordiske kontor skal hovedsageligt varetage opgaver inden for koordinering af kapacitetsberegninger, afbrydelsesplanlægning og systemsikkerhedsanalyse samt udvikle fælles netmodeller og prognoser for effekttilstrækkelighed på kort og mellemlang sigt på tværs af de fire lande.

Kontoret vil være fuldt implementeret ved udgangen af 2017 og vil overvejende være bemandet med ansatte fra de fire systemoperatører.

Energinet.dk agerer såkaldt vært-TSO i samarbejdet og forestår etableringen af kontoret samt den løbende drift.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.