Gå til hovedindhold

Notat om dansk PEM brændselscelleforskning

Publiceret d. 29.7.2010 14.11
Papiret er et statusnotat udarbejdet af Strategifølgegruppen for PEM brændselsceller.

Gruppen består af repræsentanter for Energistyrelsen, Energinet.dk, Kemisk Institut ved DTU, American Power Conversion (APC) og IRD Fuel Cells.

Gruppens opgave er at bidrage til at gennemføre den strategi for PEM-området, som er beskrevet i notatet ”Overordnet strategi for udvikling af brændselscelleteknologi i Danmark” af juni 2003, herunder ikke mindst at sikre bedst mulig udnyttelse af de F&U-midler, som fra offentlig og anden side stilles til rådighed for udvikling af PEM brændselscelleteknologien.

Statusnotatet omtaler konkrete målsætninger og udviklingsplaner for udvikling og kommercialisering af PEM-brændselsceller og indeholder blandt andet afsnit om projekter og projektsamarbejde, uddannelsesaktiviteter og den internationale status og udvikling på området.

Notatet kan downloades her.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.