Gå til hovedindhold

Ny fælles europæisk forskningsplan viser vejen til en grønnere fremtid

Publiceret d. 14.2.2013 10.09
Europas elsystemer skal være klar til fortsat høj forsyningssikkerhed, når der kommer mere grøn, vedvarende energi og intelligens i elsystemet. Ny fælles europæisk forsknings- og udviklingsplan rækker frem til 2022.
Energinet.dk og de 40 europæiske kolleger med ansvar for eltransmissionssystemet har netop offentliggjort en forsknings- og udviklingsplan, der rækker frem til 2022. Europas elsystemer skal være klar til fortsat høj forsyningssikkerhed, når der kommer mere grøn, vedvarende energi og intelligens i elsystemet.
Den fælles handlingsplan understøtter Danmarks vision for elsystemets udvikling.
 
Alle europæiske elnet er udfordret af landenes klima- og energipolitik. Det markante skifte til mere vedvarende energi udfordrer eksempelvis elsystemet de dage, hvor det ikke blæser, og vindmøllerne står stille.
 
Den europæiske sammenslutning af eltransmissionssystem operatører, ENTSO-E, har derfor udarbejdet en handlingsplan for, hvilke forsknings- og udviklingsbehov der er i perioden frem til 2022.
 
Handlingsplanen beskriver inden for en række hovedgrupper, hvilke behov der er for forskning og udvikling, så eltransmissionssystemerne i Europa bliver i stand til at løse fremtidens vigtige opgave med høj forsyningssikkerhed, integration af miljøvenlig elproduktion og markedsbaseret drift.
 
Energinet.dk glæder sig over, at samarbejdet i Europa er stærkt, og at der arbejdes for fælles løsninger. Udfordringerne i Danmark er også udfordringer i Europa, og med markante danske påvirkninger af handlingsplanen kan der ske fælles udvikling, som er til gavn for Danmark, fortæller Kim Behnke, forsknings- og miljøchef i Energinet.dk.
 
Han er Energinet.dk’s repræsentant i ENTSO-E’s Research and Development Committee.
Inger Pihl Byriel, forskningskoordinator i Energinet.dk, er repræsentant i arbejdsgruppen Workgroup R&D Plan, der har lavet handlingsplanen.
 
Handlingsplanen udkommer hvert femte år og har et 10-årigt perspektiv. Som supplement udkommer der hvert år en Implementeringsplan – nu for 2014-2016 - med et 3-årigt perspektiv og indspil til Europa-Kommissionens udbud af støttemidler til fælles europæiske forskningsprojekter.
 
Energinet.dk har et stort engagement i de fælleseuropæiske udviklingsprojekter med støtte fra EU. Aktuelt er Energinet.dk med i projekterne SAFEWIND, EcoGrid EU, TWENTIES, GRID+, eHighway2050 og GARPUR. Det er en strategisk satsning for Energinet.dk at søge sammen med de øvrige systemoperatører og finde fælles løsninger.
 
Læs ENTSO-E Research & development Roadmap 2013-2022 her.
Læs ENTSO-E R&D Implementation Plan 2014-2016 her.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.