Gå til hovedindhold

Ny plan for udvikling af det europæiske el-transmissionsnet

Publiceret d. 6.7.2012 11.17
Af 80;#Lene Egeberg-Gjelstrup
Et investeringsbehov på godt 100 mia. euro, godt 100 projekter og mere end 50.000 km højspændingsledninger. Det er de store tal og linjer i den nye plan for udviklingen af det europæiske eltransmissionsnet

ENTSO-E – samarbejdsorganisation for de europæiske eltransmissionsselskaber – har netop offentliggjort en ny 10-årsplan for det europæiske eltransmissiosnet. De mange nye eltransmissionsforbindelser  er nødvendige for at imødekomme de udfordringer, der især vil opstå i forbindelse med integration af mere vedvarende energi, men også for at sikre forsyningssikkerhed og markedsin-tegration.

Massiv udbygning af vedvarende energi
Den største udfordring er stigningen i mængden af vedvarende energi frem mod 2020. Den massive udbygning skaber udfordringer for transmissionsnettet, bl.a. fordi der er behov for at transportere el over lange distancer – eksempelvis fra Norden til Sydeuropa. ENTSO-E vurderer, at 80 pct. af de nødvendige investeringer i det europæiske transmissionsnet kan relateres til integrationen af 125 GW vedvarende energi.

Energinet.dk aktiv i to vigtige regioner
Danmark er centralt placeret som en del af to regioner: Region North Sea og Region Baltic Sea. Særligt som en del af Nordsøregionen er Danmark en vigtig forbindelse mellem Norden og kontinentet.

Energinet.dk har været særdeles aktiv i udarbejdelsen af de to regionale inve-steringsplaner og har været med til at sikre, at Danmark har seks projekter med på listen over vigtige europæiske projekter, herunder Kriegers Flak mellem Danmark og Tyskland, Skagerrak 4 mellem Danmark og Norge og CobraCable mellem Danmark og Holland.

Nordsøregionens store udfordring
Især Nordsøregionen spiller en vigtig rolle i europæisk sammenhæng med mere end 50 pct. af de identificerede projekter placeret i området. De største udfordringer er udviklingen i offshore vind. Analyserne viser, at der frem mod 2020 skal tilsluttes mellem 35 og 42 GW offshore vind til nettet.
Udover at være aktive i ENTSO-E er Energinet.dk også meget aktive i North Sea Countries Offshore Grid Initiative (NSCOGI), hvor ti lande netop samarbejder om vindkraftudbygningen i Nordsøen og etableringen af den nødvendige infrastruktur. Arbejdet afsluttes ved udgangen af 2012 og danner grundlag for de medlemslandes ministres beslutninger.

EU’s lovforslag om infrastruktur
ENTSO-E’s netudviklingsplan kaldet TYNDP kommer til at spille en central rolle i det kommende lovforslag om infrastruktur, som EU-kommissionen arbejder på. Et infrastrukturprojekt skal nemlig være med i ENTSO-E’s plan for at kunne komme på den europæiske liste, hvorfra EU-kommissionen vælger projekter af europæisk interesse, som får adgang til bl.a. støttemuligheder og hurtigere godkendelsesprocedurer.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.