Gå til hovedindhold

Nye El-tariffer 2007 - fald i Østdanmark, stigning i Vestdanmark

Publiceret d. 29.7.2010 13.58
Forventninger om, at markedsprisen på el bliver højere i 2007, betyder højere omkostninger til reserver til elsystemet og dermed højere systemtariffer. Derimod falder omkostningerne til transmissionsnettet, hvilket betyder fald i nettariffen

Nettariffen, som dækker Energinet.dk’s udgifter til transmissionsnettet, er faldet i både Øst- og Vestdanmark, bl.a. som følge af større flaskehals- og auktionsindtægter. I Vestdanmark er den fastsat til 1,4 øre/kWh og til 2,2 øre/kWh i Østdanmark. Den højere tarif i Østdanmark skyldes primært, at Energinet.dk’s omkostninger ved at få stillet transmissionsnettet til rådighed er højere i øst end i vest.

Systemtariffen, som dækker Energinet.dk’s udgifter til reserver, systemdrift m.m., er steget i begge landsdele hovedsagligt som følge af forventning om højere markedspriser i 2007 end i 2006. Højere markedspriser øger Energinet.dk's omkostninger til køb af reservekapacitet. Endvidere har højere realiserede markedspriser medført en underdækning i systemregnskabet, som opkræves gennem tarifferne for 2007. I Vestdanmark er systemtariffen fastsat til 3,9 øre/kWh og til 3,5 øre/kWh i Østdanmark.

PSO-tariffen for 1. kvartal 2007 er i Vestdanmark fastsat til 9,4 øre/kWh og til 7,7 øre/kWh i Østdanmark. PSO-tarifferne er fastsat ud fra forwardpriser for 1. kvartal 2007 på 34 øre/kWh i Vestdanmark og 33 øre/kWh i Østdanmark.

Forskellen mellem PSO-tariffen i Vestdanmark og Østdanmark skyldes primært, at der i Vestdanmark er akkumuleret en større underdækning i PSO-regnskabet, specielt som følge af, at markedspriserne i 4. kvartal 2006 blev lavere end forventet. Denne underdækning opkræves i løbet af 2007 hos forbrugerne gennem PSO-tariffen.

Nettariffen for produktion er uændret i forhold til 2006 og er fastsat til 0,4 øre/kWh i Vestdanmark og 0,2 øre/kWh i Østdanmark.

Tariffer i 2006 og 2007

 øre/kWh 2007  Østdanmark

 2007 Vestdanmark

2006  Østdanmark 2006  Vestdanmark 
Systemtarif
Nettarif for forbrug
PSO-tarif
3,5
2,2

7,7

3,9
1,4

9,4

 2,9
3,4

7,6

2,3
1,8

8,0

 Forbrugstariffer i alt

 13,4

 14,7  13,9  12,1
 Nettarif for produktion  0,2  0,4  0,2  0,4

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.