Oprindelig Konti-Skan 1 færdig efter 41 års drift | Energinet

Oprindelig Konti-Skan 1 færdig efter 41 års drift

Publiceret d. 29.7.2010 14.03
Energinet.dk og Svenska Kraftnät tog tirsdag den 15. august Konti-Skan 1 fra 1965 definitivt ud af drift. Den oprindelige jævnstrømsforbindelse over Kattegat havde da tjent det nordiske elsystem i godt 41 år.

Forbindelsen har siden 26. juni stået standby for at kunne ind-kobles, hvis der opstod problemer med det ny Konti-Skan 1-anlæg, der samme dag indledte to måneders prøvedrift.

Det gamle Konti-Skan 1-anlæg blev standset ved at bortkoble hjælpekraftforsyningen til kviksølvsventilerne på både den svenske omformerstation Stenkullen ved Gøteborg og på den tilsvarende danske station, Vester Hassing ved Aalborg. Dermed kan Energinet.dk nu begynde at nedrive det gamle anlæg, som ventes helt fjernet i løbet af 2007.

Svenska Kraftnät lukker nu helt Stenkullen, da omformning for både Konti-Skan 1 og 2 nu foregår på station Lindome. I stedet ombygger Svenska Kraftnät 132 kV-anlægget i Stenkullen, som fortsat skal indgå i det svenske transmissionsnet. Det arbejde har ventet et par måneder med at komme i gang som følge af forsinkelser med at idriftsætte tyristoranlæggene, der erstatter kviksølvventilerne fra 1965.

- Prøvedriften af det nye anlæg er forløbet pænt frem til i dag og forventes afsluttet som planlagt lørdag den 26. august, oplyser Poul Damgaard, sektionschef for Drift & Vedligehold Nord.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.