PSO-Tarifferne for 2.kvartal 2008 ligger klar | Energinet

PSO-Tarifferne for 2.kvartal 2008 ligger klar

Publiceret d. 29.7.2010 13.28
PSO-Tarifferne for 2.kvartal 2008 ligger klar

PSO står for Public Service Obligation (dvs. offentlige forpligtelser).
Energinet.dk er efter lovgivningen pålagt en række forpligtelser, herunder at fremme miljøvenlig elproduktion (produktion fra vind og biomasse) samt forsk-ning og udvikling inden for elområdet.

For at dække Energinet.dk's omkostninger til miljøvenlig energi opkræves PSO-tariffen (offentlige forpligtelser) over el-forbrugernes elregning.

De gældende PSO-tariffer pr. 1. april. 2008.

 Øre/kWh  Vestdanmark  Østdanmark
 PSO-tarif 6,4  7,9
 Store forbrugere (<100 GWh/år)  2,5  3,4
 Nettoafregnede forbrugere  2,2  2,4

Læs mere om næste kvartals tariffer

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.