PSO-tariffen fastsat for 3. kvartal 2007 | Energinet

PSO-tariffen fastsat for 3. kvartal 2007

Publiceret d. 29.7.2010 13.42
Fra 1. juli stiger PSO-tariffen i Østdanmark - og falder i Vestdanmark.

I 3. kvartal stiger PSO-tariffen i Østdanmark til 14,1 øre/kWh. Det sker på grund af en øget underdækning, da omkostningerne til decentrale kraftvarmeværker, der får grundbeløb har været større end forventet i 1. og 2. kvartal 2007.

Omvendt nedsætter Energinet.dk i samme kvartal PSO-tariffen til 14,2 øre/KWh i Vestdanmark, som følge af en faldende indregnet underdækning, da de realiserede markedspriser i 2. kvartal har ligget nær de forventede.

PSO-tariffen for 3. kvartal er fastsat ud fra Nord Pools forwardpriser på 25,4 øre/kWh og 24,6 øre/kWh i henholdsvis Vest- og Østdanmark. De forventede markedspriser medfører, at PSO-tariffen stadig er relativt høj i landsdelene.

   Øre/kWh
 Vestdanmark
   Store elforbrugere
   Nettoafregnede elforbrugere
 14,2
7,1
2,1
 Østdanmark
   Store elforbrugere
   Nettoafregnede elforbrugere
 14,1
6,4
2,5

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.