Gå til hovedindhold

PSO-tariffen for 1. kvartal 2017 er 17,3 øre per kWh

Publiceret d. 16.12.2016 10.08
Ifølge loven skal Energinet.dk opkræve PSO hos elforbrugerne. Public Service Obligation går til at fremme miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling af elsystemet.
​PSO-tariffen for 1. kvartal 2017 bliver 17,3 øre per kWh, hvilket er 4,8 øre lavere end 4. kvartal 2016.

Der er to væsentlige årsager til faldet:

For det første hæves den erhvervsrettede lempelse af PSO fra Vækstpakke 2014 til 1,6 mia. kr. i 2017.

For det andet reduceres PSO-tariffen med 1 mia. kr. i 2017 på baggrund af PSO-aftalen ”Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af d. 17. november 2016”.
 
Samtidig trækker det også ned, at elprisen har været højere i 2016 end forventet, og at den også forventes at være højere i 2017 end tidligere skønnet. Det medfører lavere tilskud og dermed reducerede PSO-omkostninger.

FAKTA
PSO står for Public Service Obligation og er en afgift, som Energinet.dk ifølge loven skal opkræve hos elforbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet. F.eks. er nogle vindmølleejere og ejere af biomasseanlæg garanteret en fast pris, og er markedsprisen på el lavere, så dækker PSO’en forskellen.

PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser for de kommende tre måneders udvikling af elprisen og strømproduktion.

Da det aldrig er muligt præcist at forudsige elmarkedet, eller fx hvor meget eller lidt det blæser, og vindmøllerne dermed producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.