Gå til hovedindhold

PSO-tariffen for 2. kvartal 2017 er 14.4 øre per kWh

Publiceret d. 13.3.2017 11.07
Ifølge loven skal Energinet.dk opkræve PSO hos elforbrugerne. Public Service Obligation går til at fremme miljøvenlig miljøproduktion og forskning og udvikling af elsystemet.

PSO-tariffen for 2. kvartal 2017 bliver 14,4 øre per kWh. Det er 2,9 øre lavere end 1. kvartal.

 

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som Energinet.dk ifølge loven skal opkræve hos elforbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet. F.eks. er nogle vindmølleejere og ejere af biomasseanlæg garanteret en fast pris, og er markedsprisen på el lavere, så dækker PSO’en forskellen.
 
PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen og strømproduktion.
Da det aldrig er muligt præcist at forudsige priserne på elmarkedet, eller f.eks. hvor meget eller lidt det blæser, og vindmøllerne dermed producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.
 
Den væsentligste årsag til at PSO-tariffen falder i 2. kvartal er at produktionen af bl.a. vindenergi falder fra vinterhalvåret til sommerhalvåret.