Gå til hovedindhold

PSO-tariffen for 3. kvartal er 20,3 øre per kWh

Publiceret d. 10.6.2016 09.04
Ifølge loven skal Energinet.dk opkræve PSO hos elforbrugerne. Public Service Obligation går til at fremme miljøvenlig miljøproduktion og forskning og udvikling af elsystemet.
PSO-tariffen for 3. kvartal 2016 bliver 20,3 øre per kWh. Det er 4,4 øre lavere end 2. kvartal.
 
PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som Energinet.dk ifølge loven skal opkræve hos elforbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet. F.eks. er nogle vindmølleejere og ejere af biomasseanlæg garanteret en fast pris, og er markedsprisen på el lavere, så dækker PSO’en forskellen.
 
PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen og strømproduktion.
Da det aldrig er muligt præcist at forudsige elmarkedet, eller f.eks. hvor meget eller lidt det blæser, og vindmøllerne dermed producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler, også kaldet overdækning og underdækning.
 
Højere elpris og mindre produktion
Den væsentligste årsag til, at PSO-tariffen i 3. kvartal 2016 falder med 4,4 øre per kWh og er 1,5 øre per kWh mindre end forventningen tidligere på året, er:
• Markedspriserne på el har i 2. kvartal været højere end hidtil skønnet. Det medfører lavere PSO-omkostninger i 2. kvartal og dermed faldende underdækning til indregning i 3. kvartal.
• Elproduktionen har i 2. kvartal været under forventningen ved seneste tarifansættelse. Bl.a. på grund af mindre vindproduktion. Det betyder lavere PSO-omkostninger i 2. kvartal end tidligere forventet og dermed en faldende underdækning til indregning i 3. kvartals tariffer.
• Den forventede markedspris for el for 3. kvartal er højere end hidtil antaget. Det medfører et forventet fald i tilskud til elproduktion og dermed lavere tarif.
 
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.