PSO-tariffer for 3. kvartal | Energinet

PSO-tariffer for 3. kvartal

Publiceret d. 29.7.2010 14.06

PSO-tariffen i 3. kvartal 2006 vil være 6,0 øre/kWh i Vestdanmark og 6,0 øre/kWh i Østdanmark.

Tabel – gældende PSO-tariffer pr. 1. juli 2006.

 

       ØST

VEST

   Lavlast  Højlast  Spidslast  Gennemsnit  
 PSO  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0

PSO-tariffen er beregnet ud fra et gennemsnit af forwardprisen, inklusive contract for difference, på Nord Pool for 3. kvartal i perioden 24. - 8. maj 2006. Der forventes en markedspris på 35,9 øre/kWh i det vestdanske elsystem og 37,1 øre/kWh i det østdanske elsystem.

PSO-tariffen er i 3. kvartal 2006 i lighed med 1. og 2. kvartal undtagelsesvis en enhedstarif i Østdanmark. Det skyldes, at den forventede høje markedspris for 3. kvartal betyder, at der ikke er omkostninger forbundet med decentrale an-læg.

Egenproducenter er fritaget for at betale dele af PSO-tariffen. Nettoafregnede fritages for at betale 4,0 øre/kWh af PSO-tariffen i Vestdanmark og 3,6 øre/kWh i Østdanmark i alle tarifperioder.

Store elforbrugere er fritaget for at betale for en del af deres elforbrug, der ligger over 100 GWh. I 2. kvartal er store elforbrugere fritaget for at betale 3,0 øre/kWh i Vestdanmark og 3,8 øre/kWh i Østdanmark i alle tarifperioder.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.