Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse: Idefase for naturgasledning fra Nordjylland til Egtved

Publiceret d. 2.9.2010 10.59

Miljøcenter Århus indkalder fra i dag ideer og forslag fra borgerne til den videre planlægning af en ny naturgasledning fra Nordjylland til Egtved. Det er den første af to offentlige høringer som led i en VVM-undersøgelse, hvor miljømyndighederne vurderer virkningerne på miljøet, før der eventuelt gives en tilladelse til projektet.

Bag projektet står Energinet.dk, der ejer det overordnede naturgasnet i Danmark og har ansvaret for forsyningssikkerheden. Den nye naturgasledning skal gøre det muligt at få norsk naturgas til Danmark for at sikre den fremtidige forsyning af na-turgas, når den danske gasproduktion i Nordsøen begynder at klinge af efter 2010. Samtidig vil norsk naturgas øge konkurrencen på det danske gasmarked til gavn for forbrugerne.

Planen er, at den norske naturgas skal føres i land et sted på strækningen mellem Frederikshavn og syd for Sæby. Gasledningen føres via Aalborg ned til Energi-net.dk's naturgaslager i Lille Torup mellem Aars og Viborg. En strækning på ca. 120 km. Samtidig skal transmissionsnettet mellem Lille Torup og Egtved forstærkes med en gasledning, der ventes placeret parallelt med det eksisterende rør på den ca. 127 km lange strækning.

Der er udarbejdet et idéoplæg, som beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, der nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Idéoplægget er vedlagt og kan i øvrigt ses på Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk.

Idéfasen løber frem til mandag den 21. april 2008 og vil blive annonceret i de lokale ugeaviser.

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark samt et naturgaslager. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere. Desuden har Energinet.dk et ansvar for forskning og udvikling og rå-der bl.a. over en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. til udvikling og demonstra-tion af teknologier til miljøvenlig elproduktion. Vores omsætning er ca. 6 mia. kr.

Yderligere information:
Civilingeniør Malene Hein Nybroe, tlf. 23 33 87 06

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.