Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse: Idefase for udvidelse af gaslager ved Lille Torup

Publiceret d. 2.9.2010 10.59
Miljøcenter Århus indkalder fra i dag ideer og forslag fra borgerne til den videre planlægning af en udvidelse af Energinet.dk gaslager A/S' gaslager ved Lille Torup nord for Viborg.

Det er den første af Miljøcenter Århus' to offentlige høringer som led i en VVM-undersøgelse, hvor miljømyndighederne vurderer virkningerne på miljøet, før der eventuelt gives en tilladelse til projektet.

Bag projektet står Energinet.dk, der ejer det overordnede naturgasnet i Danmark og har ansvaret for forsyningssikkerheden.

Udvidelsen af gaslageret skal gøre det muligt forsat at opretholde forsyningssikkerheden. Lagerkapaciteten i Danmark er oprindeligt dimensioneret til det danske forbrug og baseret på, at Nordsøen forsyner os med naturgas. Imidlertid forventes produktionen i Nordsøen at falde over de kommende år og gradvist blive erstattet af importeret naturgas fra andre lande. Det stiller nye krav til vores forsyningssikkerhed, for jo længere væk naturgassen kommer fra, desto større behov er der for lagerkapacitet i umiddelbar nærhed af forbrugerne.

Energinet.dk ønsker desuden at udvide lageret for at bidrage til øget konkurrence på naturgasmarkedet. Lagerkapacitet spiller en central rolle for alle markeds-aktører. For at agere på det danske naturgasmarked på lige konkurrencevilkår, er det vigtigt at have adgang til at lagre gas, når der er behov for det på. Derfor vil mere lagerkapacitet også kunne medvirke til at tiltrække flest mulige markedsaktører til det danske naturgasmarked. Det øger konkurrencen, og sikrer forbrugerne lavest mulige naturgaspriser.

Der er udarbejdet et idéoplæg, som beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, der nu sættes i gang, samt inviterer borgerne til at komme med bemærkninger. Idepjecen kan ses her.

Idéfasen løber frem til 9. maj 2008 og vil blive annonceret i de lokale ugeaviser.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark. Vi har ansvaret for forsyningssikkerheden, et velfungerende marked for el og gas samt indpasning af vedvarende energi i elsystemet. Vi støtter forskning og udvikling af miljøvenlig elproduktion, og vi udbetaler den politisk fastlagte produktionsstøtte til vedvarende energi. Vores omsætning er ca. 9 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tarif-fer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Yderligere information:
Ingeniør Tine Lindgren, tlf. 23 33 87 15

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.