Pressemeddelelse: Visionært forslag til at støtte investeringer i dansk energiinfrastruktur | Energinet

Pressemeddelelse: Visionært forslag til at støtte investeringer i dansk energiinfrastruktur

Publiceret d. 29.7.2010 13.05

Danmark er udset til at få en betydelig andel af de milliarder i energiinvesteringer, som EU- kommissionen foreslår som led i en europæisk genopretningsplan for økonomien (Recovery Plan).

- EU-Kommissionen vil give tilskud på flere mia. kr. til et nyt sørør, der kan bringe norsk naturgas til Sverige og Danmark, og til en sammenkobling af nye havvindmølleparker mellem Danmark, Sverige og Tyskland ved Kriegers Flak i Østersøen, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk.

- Set med danske øjne er det en visionær plan, fordi EU-Kommissionen dermed har fokus på to væsentlige projekter, der vil være med til at styrke EU's energisikkerhed og målet om mere vedvarende energi. Vindkraft til havs bliver en af de helt betydelige energiressourcer i fremtidens energiforsyning i Europa.

EU-Kommissionen foreslår, at der af ubrugte midler fra EU's budget afsættes fem milliarder euro i 2009 og 2010 til en genopretningsplan for den europæiske økonomi. Midlerne skal bl.a. bruges til investeringer i EU's energiinfrastruktur. De udvalgte projekter vil støtte den overordnede energidagsorden i EU, der har til formål at styrke energiforsyningssikkerheden og brugen af forskellige former for vedvarende energikilder.

De to konkrete projekter, som Danmark deltager i, står højt på listen over mulige støttemodtagere.

Hvis EU-Kommissionens forslag vedtages, vil en ny naturgasledning fra Norge via Sverige til Danmark få et tilskud på ca. 1,1 mia. kr. Et tilsvarende beløb er afsat til visionen om at forbinde danske-tyske-svenske havvindmølleparker ved Kriegers Flak i Østersøen.

Begge projekter er endnu i planlægsningsfasen, og ingen af projekterne er politisk besluttet.

EU-Kommissionens forslag til fordeling af pengene i genopretningsplanen er endnu ikke formelt vedtaget, men forventes diskuteret i EU-Parlamentet i den kommende tid og ved næste rådsmøde mellem de europæiske energiministre den 19. februar 2009.

Yderligere information
Adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk, tlf. 20 13 14 00.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.