Gå til hovedindhold

Rekordlav CO2 udledning fra elforbrug i 2012

Publiceret d. 5.3.2013 11.38
Af 89;#Christian Guldager Corydon
Mere vind i stikkontakterne og øget import giver langt mindre CO2

En typisk husstands elforbrug udledte sidste år 301 kg CO2 mindre end året før. Hvor en husstand i 2011 udledte 1.512 kg CO2 , udledte den kun 1.211 kg sidste år.

Elproduktionen fra vindmøller steg sidste år med knap 11 %, hvilket gav mere vind i stikkontakterne end året før. Samtidig er forbruget af biomasse steget lidt i forhold til 2011. Disse forhold, som afspejles i Miljødeklaration for el leveret til forbrug i Danmark i 2012, gav anledning til den markant lavere udledning af CO2 per kWh.

Det blæste en lille smule mindre i 2012 end i 2011 (indeks 95,2 mod 100,1), til gengæld har der været en større installeret effekt i 2012, hvilket totalt set giver en stigning i elproduktionen fra vindmøller.

Importen af el fra Norge og Sverige steg yderligere i 2012, samtidigt med at produktion på de danske centrale kraftvarmeværker faldt. Faldet i produktionen var specielt på de fossile brændsler kul, naturgas og olie. 
 
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.