Gå til hovedindhold

Sådan bliver PSO-omkostningerne i 2015

Publiceret d. 16.12.2014 15.22
PSO-omkostningerne lempes i 2015 som aftalt i Vækstpakke 2014.

Det fremgår af de seneste dages artikler i Jyllands-Posten, at PSO-omkostningerne i 2015 vil beløbe sig til 7,6 mia. kr. og kun vil falde 9 mio. kr. i forhold til 2014. Ifølge Jyllands-Posten vil erhvervslivet dermed ikke modtage de PSO-lempelser, der blev aftalt i Vækstpakke 2014.

 

Energistyrelsen og Energinet.dk kan ikke genkende disse tal.
Energinet.dk skønner således, at PSO-udgifterne bliver ca. 6,8 mia. kr. i 2015. Det fremgår af følgende meddelelse, Energinet.dk offentliggjorde 10. december (revideret 17. december).

Der opkræves dog reelt kun 5,8 milliarder kroner som følge af initiativerne i Vækstpakke 2014. Det betyder, at PSO-opkrævningen fra 2015 vil afvige fra PSO-udgifterne, jf. tabellen nedenfor.

Mia. kr., løbende priser
2015
Energinet.dk: PSO-udgifter
6,8
Energinet.dk: PSO-opkrævning (ekskl. underdækning)1
5,8
Note: 1 Inkl. underdækning forventes en opkrævning på 6,2 mia. kr.

 

I Vækstpakke 2014 skønnes det, at PSO-tariffen sænkes med ca. 3 øre/kWh i 2015 som følge af den generelle erhvervsrettede PSO-lempelse. Energinet.dk har beregnet, at PSO-tariffen i første kvartal 2015 bliver 21,1 øre/kWh, og at dette er 2,7 øre/kWh lavere, end tariffen ville have været uden lempelsen. Når nedsættelsen er lavere end 3 øre/kWh i første kvartal skyldes det, at elforbruget er større i vintermånederne end i sommermånederne. Det forventes omvendt, at nedsættelsen i sommerkvartalerne bliver større end 3 øre/kWh.


Udover den generelle lempelse i PSO-tariffen træder den målrettede PSO-tilskudsordning i kraft i løbet af 2015. Derudover afskaffes opkrævningen af PSO for gas. Den samlede PSO-lempelse som følge af Vækstpakke 2014 bliver dermed knap 1,3 mia. kr.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.