Gå til hovedindhold

Sagsbehandling af overgangsordning for solceller er stoppet

Publiceret d. 23.12.2016 12.44
Lov nr. 1705 om Lov om ændring af fremme af vedvarende energi er vedtaget ekstraordinært efter Dronningens stadfæstelse af loven den 23. december 2016 kl. 12:00. samt Bekendtgørelse nr. 1706 kundgjort den 23. december 2016 kl. 12:20.
Med vedtagelsen af loven har Energinet.dk stoppet sagsbehandlingen af over-gangsordningen for solcelleanlæg i Lov nr. 744 af 1. juni 2015 (L744) og kan dermed ikke længere træffe afgørelse om dispensation.
 
Siden lovforslaget blev tredjebehandlet i Folketinget den 19. december, har Energinet.dk givet dispensation i 62 sager. Dermed resterer der 60 sager, hvor anlægsejeren har søgt dispensation, men hvor Energinet.dk ikke har kunnet træffe afgørelse hovedsagligt på grund af manglende dokumentation. 
 
Energistyrelsen oplyser til Energinet.dk, at ”de på nuværende tidspunkt ikke kan bekræfte, at en anlægsejer, der har søgt dispensation efter § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, vil have retskrav på at blive efterreguleret i forhold til både pristillæg og nettoafregning fra nettilslutningstidspunktet. Disse anlægsejeres retskrav vil bl.a. afhænge af, om Europa-Kommissionen godkender overgangsordningen efter § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, og hvad der i så fald står i statsstøttegodkendelsen.”
 
Sagsbehandlingen af overgangsordningen for husstandsvindmøller fortsætter frem til og med den 31. december 2016.
 
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.