Gå til hovedindhold

Seminar den 27. september 2006

Publiceret d. 29.7.2010 14.02
Seminar for markedsaktører om diverse aktuelle elmarkedsemner

Seminar for markedsaktører
om diverse aktuelle elmarkedsemner

Kære Markedsaktører

Det er Energinet.dk's hensigt løbende at inddrage markedets aktører i forbindel-se med udviklingen af elmarkedet. Både for at vi sammen kan diskutere konkre-te ideer, ønsker og kommentarer til markedssituationen, samt mulighed for at jeres konkrete forslag kan blive inddraget i forhold til vor egne udviklings-ideer og -analyser.

Endvidere arbejder Energinet.dk for tiden på en række ændringer til den eksiste-rende elmarkedsmodel og processer i markedet. Disse ændringer vil vi gerne oplyse jer som aktører om.

Derfor indbydes I til seminar

Onsdag den 27. september 2006, kl. 10:00-14:00

i Infocenteret ved vores hovedsæde i Skærbæk ved Fredericia.

Agenda:
• Harmonisering af forskrifter
• Fremtidig planhåndtering 
• Elbas i DK1 og på Kontek
• Udvikling på dansk-tysk grænse
• Indkøb af systemtjenester
• Nordel-forslag til harmoniseret balanceafregning i Norden
• Spørgerunde

Der serveres en let frokost kl. 12.00.

Tilmelding til Sisse Guldager Larsen på e-mail sgl@energinet.dk senest
den 22. september 2006.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.