Systemplan 2007 | Energinet

Systemplan 2007

Publiceret d. 29.7.2010 13.35
Energinet.dk har offentliggjort Systemplan 2007, som sætter fokus på integration af vedvarende energi, udviklingen i effektbalancer for elsystemet og behovet for ny gasinfrastruktur.

Systemplan 2007 sammenfatter Energinet.dk's aktiviteter på områderne forsyningssikkerhed og beredskab, transmission, marked, miljø samt forskning og udvikling. I år er der særligt fokus på analyser af "En visionær energistrategi 2025" og effektbalancerne på 10 års sigt, ligesom planen ser nærmere på to gasinfrastrukturprojekter – Skanled og LNG.

Integration af store mængder vedvarende energi skaber udfordringer – både i forhold til belastninger af nettet, systemtjenester og energibalancen. For at kunne imødegå udfordringerne er det nødvendigt at tage en bred vifte af virkemidler i anvendelse – udover nødvendige netforstærkninger er det fx regulere produktion på vindmøllerne, varmepumper, elpatroner, alternative tilslutningspunkter og placering af vindmølleparker.

Der skal etableres nye gasforsyningsveje til Danmark indenfor de nærmeste år. Energinet.dk er i gang med at undersøge en række muligheder for ny gasinfrastruktur, som både understøtter målene vedrørende forsyningssikkerhed og et velfungerende gasmarked. Formålet er at udpege den eller de forbindelser, som er mest optimale for Danmark.

Hent hele systemplanen

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.