Gå til hovedindhold

Udbud af ESDH-løsning i 2012

Publiceret d. 18.4.2012 11.29
Energinet.dk forventer at sende ESDH-ydelsen i udbud efter sommer med forudgående prækvalificering.

Energinet.dk har i efteråret 2011 evalueret vores anvendelse af vores nuværende ESDH-system set i forhold til vores behov, ændrede arbejdsformer og arbejdsopgaver.

Energinet.dk forventer på baggrund af denne evaluering at sende ESDH-ydelsen i udbud i 2. halvår 2012 med forventet projektgennemførelse i 2013.

Energinet.dk vurderer, at den fremtidige ESDH-løsning skal være i kategorien af collaborative ESDH-løsninger baseret på Microsoft Sharepoint.

Da Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, er vi underlagt krav fra Statens Arkiver, hvorfor det er en forudsætning, at systemet kan godkendes hos Statens Arkiver.

Projektet forventes at omfatte anskaffelse af software og implementering heraf, konvertering af eksisterende data samt integration til udvalgte systemer.

Nærmere information om prækvalifikation og udbud offentliggøres senere på året.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan sendes til indkob@energinet.dk

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.