Udbud af forskningsmidler til biomasseforgasning | Energinet

Udbud af forskningsmidler til biomasseforgasning

Publiceret d. 29.7.2010 13.42

ERA-NET Bioenergy indbyder til at ansøge om støttemidler til forskning i be-handling af produktgas fra biomasseforgassere:

Cleaning and treatment of product gas from biomass gasifiers

ERA-NET Bioenergy er et europæisk projekt igangsat for at styrke et strukture-ret samarbejde mellem EU-medlemsstaternes forskellige programmer indenfor forskning og udvikling i bioenergi. Projektet løber til og med 2008.

En vigtig udfordring for netværket er at skabe fælles aktiviteter - bl.a. fælles udbud indenfor udvalgte områder.

Netværket består i dag af programmer fra Holland, Tyskland, Østrig, Finland, Sverige, England og Danmark.

Nærmere oplysninger kan ses på ERA-NET Bioenergy's hjemmeside www.eranetbioenergy.net.

For yderligere oplysninger kan kontaktes forskningskoordinator Steen Vester-vang, tlf. 76 22 45 27, e-mail stv@energinet.dk

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.