Uddybning af de markedsmæssige rammer på Storebæltsforbindelsen | Energinet

Uddybning af de markedsmæssige rammer på Storebæltsforbindelsen

Publiceret d. 16.8.2010 08.20

I henhold til Energitilsynets afgørelse af 2. juli 2010 følger her en uddybning af forholdene omkring Energinet.dk's reservation af kapacitet i intraday markedet. De markedsmæssige rammer for anvendelsen af Storebæltforbindelsen blev desuden beskrevet i Energinet.dk's meddelelse på Nord Pool Spots hjemmeside d. 15. april 2010.

Spotmarkedskapaciteten vil være 600 MW i begge retninger, og Energinet.dk's reservation af intraday kapacitet vil dermed ikke påvirke prisdannelsen i spotmarkedet. 

Energinet.dk's reservation af kapacitet i intraday markedet på Storebæltsforbindelsen betyder, at spotmarkedsudvekslingen på forbindelsen vil bestemme, hvor meget kapacitet, der stilles til rådighed for intraday markedet. Men til forskel fra udlandsforbindelserne fra de to danske prisområder, bliver det ikke hele den resterende kapacitet, der vil blive stillet til rådighed for intraday markedet. 

Kapaciteten fra Østdanmark til Vestdanmark i intraday markedet vil som udgangspunkt variere fra minimum 0 MW til maksimalt 300 MW plus evt. spotmarkedsudveksling fra Vestdanmark til Østdanmark, se tabel 1.  

Kapaciteten i intraday markedet fra Vestdanmark til Østdanmark vil ikke være påvirket af Energinet.dk's reservation og vil som udgangspunkt udgøre den resterende kapacitet efter udvekslingen i spotmarkedet.  

Tilgængelig kapacitet i elbas-markedet på Storebæltsforbindelsen

Intraday kapacitet
MW
Intraday kapacitet
DK1 -> DK2
Intraday kapacitet
DK2 -> DK1
Spotflow
DK1 -> DK2
600 - spotflow 300 + spotflow
Spotflow
DK2 -> DK1
< 300 MW
600 + spotflow 300 - spotflow
Spotflow
DK2 -> DK1
>300 MW
600 + spotflow 0
Den tilgængelige kapacitet i spotmarkedet og i elbas markedet vil i enhver driftstime være tilgængelig på Nord Pool Spots hjemmeside. (www.nordpoolspot.com)

 

Eksempler på fastsættelse af den tilgængelige kapacitet på intraday marke-det:

1. Udveksling i spotmarkedet  DK1->DK2 200 MW
 Tilgængelig intraday kapacitet DK1->DK2 : 400 MW
 Tilgængelig intraday kapacitet DK2->DK1 : 500 MW
 
2. Udveksling i spotmarkedet DK1->DK2 400 MW
Tilgængelig intraday kapacitet DK1->DK2 : 200 MW 
Tilgængelig intraday kapacitet DK2->DK1 : 700 MW

3. Udveksling i spotmarkedet DK2->DK1 200 MW
Tilgængelig intraday kapacitet DK1->DK2 : 800 MW
 Tilgængelig intraday kapacitet DK2->DK1 : 100 MW

4. Udveksling i spotmarkedet DK2->DK1 400 MW
Tilgængelig intraday kapacitet DK1->DK2 : 1.000 MW Tilgængelig intraday kapacitet DK2->DK1 : 0 MW

1) Kapaciteten vil, med den forventede dominerende retning i udvekslingen fra DK1 til DK2, dog være 590 MW i østgående retning p.g.a. indkøb af nettab, og i vestgående retning vil den være 600 MW


For yderligere oplysninger kontakt Søren Klinge (skl@energinet.dk eller tlf. +45 7622 4436)

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.