Udtalelser fra Energinet.dk's Interessentforum | Energinet

Udtalelser fra Energinet.dk's Interessentforum

Publiceret d. 29.7.2010 14.07
Energinet.dk's Interessentforum holdt sit første møde den 30. marts 2006.

På dagsordenen var bl.a.
• Energinet.dk's Årsrapport 2005
• Energinet.dk's Anlægsplan 2006
• Energinet.dk's Investerings- og finansieringsplan 2006
• Håndteringen af kapaciteten på de elektriske Øresundsforbindelser
• Net- og systemtariffernes størrelse og beregning - el

Interessentforum skal med henblik på at understøtte driften afgive udtalelser til ledelsen af Energinet.dk om virksomhedens overordnede strategier og planer.

Interessentforums udtalelse til Energinet.dk's ledelse fra mødet den 30. marts 2006 er vedlagt.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.