Gå til hovedindhold

Udvalg skal se på fremtidig udbygning og kabellægning i det danske elsystem

Publiceret d. 29.7.2010 13.37
Et udvalg nedsat af transport- og energiministeren skal udarbejde en teknisk redegørelse for den fremtidige udbygning og kabellægning i det danske elsystem.

Rapporten afleveres til ministeren 1. marts 2008 og vil herefter danne grundlag for politiske drøftelser og beslutninger om elsystemets udbygning.

Den tekniske redegørelse vil indeholde:
- Analyser af behovet for udbygning af elsystemet
- Analyser af alternative udbygningsstrategier og
- Analyser af konsekvenserne af en række alternative udbygningsmodeller

Redegørelsen skal ikke blot afdække de miljø- og landskabsmæssige konsekvenser af forskellige udbygningsmodeller, men også fremlægge konsekvenserne for forsyningssikkerhed, elmarkedets funktion og samfundsøkonomien.

Målet er, at politikere og offentligheden skal kunne se konsekvenserne af forskellige udbygningsstrategier og -modeller - og at politikerne derefter er i stand til at tage de politiske drøftelser og træffe de politiske beslutninger om den fremtidige udbygning på et velkvalificeret grundlag.

I udvalget sidder repræsentanter fra Energinet.dk, Transport- og Energiministeriet, Energistyrelsen, Miljøministeriets Skov- og Naturstyrelse, Miljøministeriets miljøcentre, Finansministeriet, og Kommunernes Landsforening. Udvalgets formand er planlægningsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk.

Mens udvalget arbejder, har Energinet.dk sat dele af den nødvendige udbygning af elsystemet i bero, idet valget af løsninger afventer de politiske beslutninger om fremtidige udbygningsstrategier.

Medlemmer af elinfrastrukturudvalget:

 • Peter Jørgensen, planlægningsdirektør, Energinet.dk – formand
 • Dorthe Vinther, planchef, Energinet.dk
 • Vibeke Thyge Frandsen, seniorprojektleder, Energinet.dk – sekretær
 • Henrik Andersen, kontorchef, Transport- og Energiministeriet
 • Sune Thorvildsen, fuldmægtig, Transport- og Energiministeriet
 • Flemming G. Nielsen, kontorchef, Energistyrelsen
 • Anders Højgaard Kristensen, civilingeniør, Energistyrelsen
 • Sven Koefoed-Hansen, kontorchef, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
 • Hans Høyer, centerdirektør, Miljøministeriet, Miljøcenter Odense
 • Anders Kragsnæs Balling, kontorchef, Finansministeriet
 • Henrik Kjærgaard, fuldmægtig, Finansministeriet
 • Flemming Kjærulf, adm. direktør, Nyborg Forsyning og Service a/s, for Kommunernes Landsforening
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.